Propiozepzioaren prozesamenduan zailtasunak, autismoa duten haurrengan

Blanche, E. eta kolaboratzaileek “The American Journal of Occupational Therapy”n argitaratutako artikuluaren laburpena duzue honakoa (gazteleraz). Ikerlan honen emaitzek AEN duten haur kopuru handi batek sentsazio propiozeptiboak prozesatzeko zailtasunak dituztela adierazten dute. Hau burutzeko “COP, Comprehensive Observations of Proprioception”, neurketa tresna berria erabili da.

Dokumentua

GASaren erabilera, integrazio sentsorialeko nahasmenak dituzten haurrekin egindako eskuhartzeak neur

AOTA (American Journal of Occupational Therapy) aldizkari iparramerikarraren 2007ko martxoa/apirileko edizioan, Mailloux eta bere laguntzaileek artikulu bat argitaratu zuten. Bertan, integrazio sentsorialeko nahasmenak dituzten haurrekin egindako terapia okupazionalean, ezarritako helburuen lorpenaren ebaluazioko emaitzak azaltzen dira. Horretarako, GAS (Goal Attainment Scaling) eskala erabili dute neurketa tresna bezala. Ondoren, gazteleraz, artikuluaren laburpen bat daukazue.

Dokumentua

Integrazio Sentsorialaren terapiak autismoan duen eraginaren ikerketa.

American Journal of Occupational Therapy-n (Ameriketako Terapia Okupazionaleko aldizkaria) 2011ko urtarril-otsaileko edizioan nahasmendu autista duten haurretan Integrazio Sentsorialaren interbentzioaren eraginari buruzko ikerketa pilotu baten emaitzak argitaratu dira. Hauek dira autoreak; Pfeiffer, B.A., Koenig, K., Kinnealy, M., Sheppard, M. eta Henderson, L.

Dokumentua
Dokumentua