Haurraren garapena erraztu Integrazio Sentsorialaren bitartez

Susanne Smith Roley eta Mary Singerrren eskutik.

Ikastaroa ingelesez izango da baina gaztelaniara itzuliko da.

Ikastaro honetan Ayres® Integrazio Sentsorialaren (Ayres Sensory Integration®) oinarrizko elementuak irakatsiko dira eta honen ekarpenak garapen goiztiarrean, erregulazio egoeran, pertzepzioan, trebetasun motorean eta praxietan.